Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam HKK, SO

Skapad 2015-08-13 09:36 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Matkultur och religion. Du ska nu få fördjupa dig i slam i SO, svenska och HKK. I HKK ska du skapa en miljövänlig maträtt från ett land där islam spelar en viktig roll. Alla kriterier för smarta val kring miljötänk finns representerade. Redovisning sker inlämningsuppgift, seminarier och praktiskt arbete i köket.
Grundskola 9 Svenska SO (år 1-3) Religionskunskap Hem- och konsumentkunskap
Islam

Ämnen: SO, Hem och konsumentkunskap.

Redovisning

Du får själv välja hur du redovisar, det är upp till dig. Redovisningen ska innehålla svar på frågorna. När du är klar lägger du upp ditt arbete i UNIKUM som PDF. Du kommer inte redovisa ditt arbete inför klassen utan det kommer ske i seminarieform. Kom ihåg, hur du besvarar frågorna är upp till dig! Alla instruktioner finns under uppgifter i UNIKUM och som bifogad fil här.

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning praktiskt arbete i köket

 

Maträtt från ett land där Islam spelar en viktig roll.  

Detta ska finnas med i arbetet:

Vad behöver jag? (genomgång tillsammans) Vilka varor vill du ha, gör en lista över vad som ska köpas.

 1. Vilken maträtt ska ni tillaga?
 2. Ge tre tips på hur man kan tänka grönt i ditt val av maträtt?
 3. Påverkas växthuseffekten av dina val av livsmedel?
 4. Berätta om 2 miljösymboler.
 5. Vilka livsmedel kan du välja som är närproducerade i ditt recept?
 6. Gör en jämförelse på minst två olika varor och resonera kring vilken som är mest miljövänlig. Motivera ditt svar! (miljösymbol, land, pris, transportpåverkan)
 7. Hur ska du tänka i köket när du arbetar; ex använda vatten, el, sopsortering mm.
 8. Hur ska du presentera din maträtt?

 

Analys, reflektion och utvärdering – med eget omdöme om arbetsprocess och resultat.

Omdöme om eget arbete i kök:

1. Jag tyckte det gick.. (Varför gick det bra/dåligt?)

2.Har jag lärt mig något nytt?

3.Hur fungerade samarbetet? Var det rättvist fördelat?

4. Var jag miljövänlig? På vilket sätt?

5. Detta kan jag göra bättre till nästa gång.

6. Hur blev resultatet?

Reflektionsdel över arbetet!

 

 

Uppgifter

 • Tema: Islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9

Matriser

Re Sv Hkk SO
Hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Tillaga & genomföra måltid
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ge omdömen
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Du kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Religion
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: