Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott & Hälsa Åk 4 2019

Skapad 2015-08-13 09:39 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa

I ämnet idrott/hälsa ingår många olika moment. Du kommer utveckla kunskaper om motorik,balans,koordination,styrka,kroppskontroll, kroppsuppfattning, och samarbete. För att få möjlighet att lära sig allt detta så kommer vi vara både inomhus och utomhus där du får prova på olika friidrottsgrenar,redskapsbanor,orientering,lekar, olika danser, sryrka/konditions banor.

Innehåll

Syfte -förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor i olika fysiska sammanhang, sammansatta motoriska röelser, koordination och samspel.

Bedömning-Vad & Hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Hur eleven behärskar de grovmotoriska grundformerna
 • På vilket sätt du deltar i lekar, danser och spel
 • Hur du orienterar dig med hjälp av karta
 • Hur du följer reglerna
 • Hur du med enkla ord förklarar hur aktiviteten påverkar din hälsa och kropp

Undervisning & Arbetsformer

 • Redskapsbanor
 • Friidrott
 • Olika bollspel
 • Kondition/styrka
 • Orientering
 • Dans
 • Prata om hälsa/skaderisker

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: