Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boot Camp - Skiljebo

Skapad 2015-08-13 10:53 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Ett arbete om hur kroppen fungerar och varför man får bättre kondition när man tränar. Det kommer att vara både praktiskt och teoretiskt arbete.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Syfte med ämnet Idrott & Hälsa Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera samt praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska angripa konditionsområdet från flera olika håll. Vi kommer både att göra praktiska och teoretiska arbeten. Vi kommer att prova på både Beeptest & Cooperstest så att vi har olika värden att jämföra med i vår för att se vad som har hänt under tiden vi tränat.

För att det ska vara meningsfullt att göra de olika testen så måste vi veta vad som händer med kroppen när vi tränar och hur vi ska förbereda kroppen för olika utmaningar.

Ni kommer att få jobba med en skrivuppgift vars syfte är att få en otränad person att komma i form. Ni lägger upp ett träningssupplägg för morbror Bengt som behöver tips och råd hur han skall komma igång. Uppgiften kommer att finnas här på Unikum. Redovisningen sker i keynote.

Uppgifter

  • Livsstilsuppgift

  • Livsstilsrapport/utvärdering fystester

  • Livsstilsuppgift

  • Livsstilsuppgift

  • Livstilsuppgift

  • Livsstilsrapport/Utvärdering av fystester

  • Livsstilsrapport/utvärdering fystester

  • Livsstilsrapport/utvärdering fystester

Matriser

Idh
Betygsmatris "Boot Camp"

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter
Deltager oftast aktivt efter bästa förmåga och anpassar till viss del sina rörelser efter aktiviteten och sammanhanget.
Deltager aktivt och anpassar sina rörelser relativt väl efter aktiviteten och sammanhanget.
Deltager mycket aktivt och anpassar sina rörelser väl efter aktiviteten och sammanhanget
Sätta mål/planera träning
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt formulera mål för sin livsstil. Kan planera sina träningar, aktiviteter och matvanor utifrån dessa.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt formulera mål för sin livsstil. Kan planera sina träningar, aktiviteter och matvanor utifrån dessa.
Kan på ett väl fungerande sätt formulera mål för sin livsstil. Kan planera sina träningar, aktiviteter och matvanor utifrån dessa.
Förebygga skador
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.
Kan på ett väl fungerande sätt beskriva och förutse skaderisker samt felaktiga rörelser och belastningar.
Utvärdera sin träning
Utvärderar sin livsstil. Ser oftast samband mellan mat, motion och hälsa. För enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån dessa fakta.
Utvärderar sin livsstil. Ser samband mellan mat, motion och hälsa. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån dessa fakta.
Utvärderar sin livsstil. Ser många samband mellan mat, motion hälsa. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån dessa fakta.
Planerar/Genomför friluftsaktiviteter och ledarskap
Planerar/leder och deltager oftast aktivt i skolans friluftsaktiviteter med viss anpassning till aktiviteten och olika förhållanden och regler.
Planerar/leder och deltager aktivt i skolans friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till aktiviteten och olika förhållanden och regler.
Planerar/leder och deltager mycket aktivt i skolans friluftsaktiviteter med god anpassning till aktiviteten och olika förhållanden och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: