Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 5

Skapad 2015-08-13 11:04 i Nolbyskolan Alingsås
Pedagogisk planering för området rymden åk 5.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under kursen. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Har du funderat på hur länge Christer Fuglesang i rymden? Hur klarade han sig? Hur ser jorden ut därifrån? Vad beror våra årstider på? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar på alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden, närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet "Rymden" och träna på förmågorna:

 • Söka och granska information
 • Tolka information och dra slutsatser
 • Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att:

 • läraren föreläser.
 • vi läser texter av olika slag.
 • vi gör och ritar modeller som förklarar dag/natt och årstider. 
 • vi tittar på filmer om rymden, samt arbetar med uppgifter omkring detta.

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper du visar på lektionstid  i arbetet med instuderingfrågor, muntliga diskussioner och i inlämningsuppgiften. Du ska visa att du kan:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem.
 • namnge några himlafenomen.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför månen har olika faser samt redogöra för dessa.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.

Matriser

NO
Fysik

1
2
3
4
Söka fakta Källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda fakta
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökande arbetssätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ämnesspecifikt
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: