👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott & Hälsa Åk 3 2017/18

Skapad 2015-08-13 11:06 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Idrott och hälsa

I ämnet idrott/hälsa ingår många olika moment, där du kommer få utveckla kunskaper om balans,koordination, styrka, motorik,kroppskontroll,kroppsuppfattning, säkerhet och samarbete. För att få möjlighet att lära sig allt detta så kommer vi vara både inomhus och utomhus. Du kommer få prova på olika friidrottsgrenar,redskapsbanor,orientering,lekar, gå i simskola, träna styrka & balans och testa olika danser.

Innehåll

Syfte- förmågor & kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur den påverkar sin hälsa genom livet.

Bedömning-Vad & Hur

Jag kommer bedöma:

 • Hur eleven behärskar de grovmotoriska grundformerna
 • Delaktig i samtal om ämnet idrott och hälsa
 • På vilket sätt du deltar i lekar,danser och spel

Undervisning & Arbetsformer

 • Dans & rörelse
 • Lekar & samarbetsövningar
 • Olika bollspel
 • Orientering
 • Simskola
 • Muskel & konditionsstärkande övningar
 • Redskapbanor
 • Friidrott
 • Samtal om kropp och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6