Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2015-08-13 11:08 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kap 2 Växterna, Makro Biologi
Grundskola 7 Biologi
I det här avsnittet kommer du få lära om växter. På bilden ser du en humla som hjälper till med pollinering. Humlan letar efter nektar hos en blomma och får då massa pollen på sig som den sprider till andra blommor när den flyger vidare. När pollen kommer till en annan blomma kan det ske en befruktning och ett frö kan bildas

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Det här skall du kunna

 -Kunna fotosyntesen och cellandningen och förstå dess innebörd

-Veta att växter delas in i fröväxter och sporväxter och ge exempel på dessa

-Beskriva blommans delar, hur en befruktning går till och vad som bildas (frö)

-Förklara hur pollinering kan gå till (med vind och med djur)

-Ha kunskaper om skillnaden mellan självpollinering och korspollinering. Veta hur växter kan undvika självpollinering och varför korspollinering är bättre

-Veta hur frukter och frön sprids

-Veta att vissa växter också kan föröka sig könlöst, ge exempel på och förklara hur detta kan gå till

-Kunna förklara och ge exempel på blommors och insekters samverkan när det gäller pollineringen, samt förstå pollineringens betydelse för människa och samhälle

-Förstå begreppet biologisk mångfald och anledningar till att vi skall försöka bevara den

-Veta vad som krävs för att ett frö skall gro

-Veta hur växter gör för att kunna överleva/övervintra

-Veta hur sporväxter sprids (ex ormbunkar och mossor) 

-Veta att mossor tar upp vatten direkt genom luften och inte har några rötter samt att mossor kan spridas könlöst om det "lossnar en bit"

-Veta att alger är växter och finns i sjöar och hav och på land, samt att de varierar mycket i storlek och utseende.Veta vad plankton är för något.

Kunna ge exempel på grönalger,brunalger och rödalger samt var de förekommer.

Veta varför algerna är viktiga i hav och sjö ( ex syresättning samt mat till djurplankton och även människor )

Veta att växter kan omvandla druvsockret de bildar till andra  ämnen som de kan lagra och använda, tex kan de göra om druvsockret till stärkelse, fett och protein. 

Veta att druvsockret också kan omvandlas till cellulosa som är byggnadsmaterial i växten. 

Veta att växter också behöver näringsämnen i marken ( närsalter) för att fungera leva. Utan näringsämnen kan tex en växt inte tillverka klorofyll.

veta att rötterna hos växter suger upp vatten och näringsämnen i marken, att stammen håller uppe växten men också transporterar dessa ämnen upp till bladen. Stammen transporterar även ner druvsocker till rötterna som de kan använda till energi.

Veta  att klyvöppningar är små hål i bladen och där åker syre och koldioxid in och ut. Även vatten dunstar från klyvöppningarna. Dessa kan stängas av växten vid torka.

 

 

Att läsa på

-Biologiboken s. 24-25,27-35,39-40,42-46, 134-137

-Anteckningar

-stencil om växtdelar

Bildspel om fotosyntesen

Film om Pollination och fröspridning

Bedömning

Bedömning kommer ske under lektionsarbetet samt vi läxförhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: