👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Skapad 2015-08-13 11:35 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 2017-10-27

Utvärderat datum:

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Barnens intresse för lek är inriktad på områden: bilar, bygg, rollekar, regellekar. Lekarna utvecklas och barnen blandar samman de olika områden under lekens gång. Utifrån detta perspektiv vill vi tillföra nytt byggmaterial, olika typer av fordon och se över materialet i dockhörnan. Vi vuxna deltar i lekarna och ser till att alla barn hittar en lek eller får hjälp att bjuda in något kamrat i sin lek.  Med närvarande handledning av oss pedagoger stöttar vi barnen i deras utformning av leken med ex material, rollfördelning.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

För att utveckla rollekarna ska vi starta en affär med varor och barnen har tillverkat egna pengar som ska användas i leken. Vi har bytt ut all plast material ex tallrikar, glas till trä material, bytt ut utklädningskläder, skor, hattar, väskor så att det känns som nytt, köpt in nya dockor. I deras lek ser vi deras förmåga att samspela på ett konstruktivt sett och då barnen inte är överens tillkallas en pedagog som kan stötta dem och få alla deltagande  barn  delaktiga i lekens process och problemlösningar. Vi ser att barnen har utvecklat sina förmågor att fungera i leken och att konflikterna är få.

Byggleken fungerar bra i det nya  byggrummet. Barnen kan spara sina alster och stänga om sig för att inte bli störda i sin lek. I byggleken väver barnen in annat material som djur, bilar, figurer och leker rollekar.

Barnen anordnar biltävlingar, bilbanor, bygger garage. Vi har tillfört nytt material som toarullar, kraftig kartong att bygga med. Vi vill utöka materialet ytterligare. Detta ska vi diskutera vidare vad som kan utveckla byggleken.

Utomhus är barnens intresse för regellekar stort. Pedagoger deltar och leder dessa lekar ex tafatt, dunk gömme, tunnelpjätt, kom under hökens vingar osv. Barnen har utvecklat sin förmåga att själv organisera och leka dessa lekar utan pedagog och skapar egna regellekar, som fungerar bra.

Inomhus har vi även lekt regellekar ex gömma ringen som barnen visar fortsatt intresse för. 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vi anser att vi prioriterar leken, skapar utrymme, tid, utveckling.
Nivå 6