Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, formulera sig och kommunicera i skrift, återberättande text

Skapad 2015-08-13 11:44 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Grundskola 5 Svenska

Innehåll

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur och språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.

Konkreta mål

  • skriva en nyhetsartikel (återberättande text)
  • artikeln ska innehålla rubrik, bildtext, ingress, brödtext, dialog samt artikelförfattare (struktur)
  • artikeln ska vara skriven med ett varierat språk, t.ex. olika ord vid inledande stycken eller meningar
  • artikeln ska vara skriven med god stavning, skiljetecken utsatta och fullständiga meningar

Matriser

Sv

Bedömning - Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kan skriva olika slags texter
med mycket stöd
med visst stöd
på egen hand
Innehåll
Du hoppar mellan innehållet i din text och det är svårt att hitta en röd tråd. Din ingress sammanfattar i mindre grad din brödtext
Din text går att följa. Din ingress sammanfattar i stort sett din brödtext
Din text går lätt att följa och har en röd tråd. Din ingress sammanfattar din brödtext
Stuktur
Din text innehåller få av dessa: rubrik, ingress, brödtext, pratminus samt artikelförfattare
Din text innehåller flera av dessa: rubrik, ingress, brödtext, pratminus samt artikelförfattare
Din text innehåller rubrik, ingress, brödtext, pratminus samt artikelförfattare
Struktur, styckesindelning
Din text har bristande styckeindelning
Din text har viss styckeindelning
Din text är indelad i stycken som gör den lätt att följa
Språklig variation
Viss språklig variation
Med språklig variation
Med stor språklig variation
Stavning
Din text innehåller många stavfel
Du stavar rätt på vanliga ord
Du stavar rätt på de flesta orden
Skiljetecken
Du kan använda några skiljetecken på rätt sätt
Du kan använda flertalet skiljetecken på rätt sätt
Du kan använda punkt, frågetecken, utropstecken, komma och pratminus på rätt plats
Språkriktighet
Din text har delvis korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd
Din text har i stort sett korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd
Din text har korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: