👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige- vårt avlånga land.

Skapad 2015-08-13 13:49 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett tema arbete som handlar om Sverige.
Grundskola 4 Geografi Svenska Biologi
Vi ska tillsammans göra en resa genom Sverige för att undersöka vårt land lite närmare. Med hjälp av texter, bilder, kartan, ur/ radio och filmer kommer du att få lära dig om hur livet kan se ut i olika delar av vårt land och vad som påverkar det. Du ska också få utforska våra djur och växter och lära dig något om hur det funkar i naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Utveckla din förmåga att se samspelet i naturen mellan djur, växter och människor och förstå hur vi påverkas av varandra.Kunna förklara fotosyntes,förbränning och ge exempel på en näringskedja.

Hitta information och svar på frågor från olika källor tex.faktaböcker, texter och filmer.

Använda dig av dina kunskaper i gemensamma diskussioner och texter och då kunna göra jämförelser och dra slutsatser.

Skriva egna texter med hjälp av tankekartor och stödord.

 Lära dig centrala ord och begrepp i geografi och biologi.

Lära dig om kartan så att du kan använda den och hitta information på den.

Få kunskap om hur Sverige ser ut, naturtyper, naturresurser, näringar, hur man lever i olika delar av Sverige och vad som påverkar det.
Kunna jämföra olika landskap med varandra för att se likheter och skillnader och få en förståelse för vad det beror på.

Känna till namn och läge på Sveriges landskap samt kunna namnge viktiga orter,berg, sjöar och hav.

Planera och genomföra en muntlig presentation.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Använda dig av dina kunskaper i gemensamma diskussioner och i egna texter.
Söka information ifrån olika källor.
Berätta och förklara samband i naturen som fotosyntes, förbränning och näringskedja.
Veta något om hur vi påverkar naturen och är beroende av den.
Använda dig av geografi och biologi begerepp i egna texter och samtal.
Använda dig av kartan och kartboken i ditt arbete.
 På kartan namnge några landskap, viktiga orter, våra stora sjöar, berg och hav.
Jämföra natur och levnadsförhållanden i de olika områdena i Sverige.

Vi kommer att titta på de texter du har skrivit och det arbete du gjort tillsammans med en kamrat.Vi kommer också att titta på ditt arbete under lektionerna samt delaktighet i våra gemensamma samtal. 
I flera kartprov ska du få namnge några landskap,viktiga orter,våra stora sjöar, berg och hav.


Undervisning och arbetsformer

 Du ska få undervisning om:
- sambanden i naturen och samspelet mellan djur,växter och människor
-  våra djur och växter samt lära dig om våra stora djurgrupper och olika arter
- fotosyntes, förbränning, näringskedja
- Carl von Linne
- natur och levnadsförhållanden i olika delar av Sverige
- naturresurser och näringar
- landskap,viktiga orter,berg, sjöar och hav 

- kartan och hur man använder den


Så här vill vi jobba:

Lyssna på Hamnskiftarens resa genom Sverige, följa med på kartan och i samband med det arbeta med de olika delarna av Sverige.

Titta på film.
Lyssna på genomgångar inom olika områden.
Göra tankekartor, Venndiagram och fyrfältare.
Läsa faktatexter och söka information.
Skriva egna faktatexter och rita bilder.
Lära nya ord och begrepp genom att göra en begreppskarta och arbeta med orden utifrån olika kooperativa övningar.
Gå ut och göra egna upptäckter och undersökningar i naturen.

Få undervisning om kartan i olika övningar. Lära dig hur man kan läsa av en karta, hitta på en karta, skala och färgernas betydelse.
Träna på namngeografi i skolplus, elevspel och med olika arbetsblad.
Arbeta parvis och välja ett landskap i Sverige att göra ett fördjupningsarbete om.
Redovisa arbetet för varandra och träna på att berätta om det vi har lärt oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6