Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget och Förintelsen 9B HT 20016

Skapad 2015-08-13 14:15 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi lär oss om varför Andra världskriget började och vilka följder det fick. Vi studerar också Förintelsen

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer ni förbättra er förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Följande delar från det centrala innehållet kommer vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Frågeställningar

Du ska kunna

 • föra ett analyserande resonemang kring varför Hitler var så framgångsrik i början av kriget, vid anfallen mot Polen, Danmark, Norge och Frankrike.
 • föra en diskussion kring varför England segrade i slaget om Storbritannien.
 • föra en relativt utförlig diskussion kring varför Tyskland förlorade kriget i öster.
 • föra ett resonemang kring svårigheterna med invasionen i Normandie och hur de allierade löste dessa
 • argumenterade för och emot om det var rätt att använda atombomben mot Japan.
 • ha kunskap om antisemitismen i ett längre historiskt perspektiv och kunna förklara hur Förintelsen planlades och genomfördes.

Arbetsmetoder

Vi har lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner och enskilda studier.

Vi ser dessutom några filmer.

Lärobok: SO Direkt åk 9 sid. 54-75

Matriser

Hi

E
Du har baskunskaper om hur det var under andra världskriget.
C
Du har goda kunskaper om hur det var under andra världskriget
A
Du har mycket goda kunskaper om hur set var under andra världskriget
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Ny aspekt
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Ny aspekt
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: