Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och den gustavianska tiden, lå 2015-2016

Skapad 2015-08-13 14:16 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Frihetstiden, Gustaviansk tid årskurs 6, vt-16
Grundskola 6 Historia SO (år 1-3)

Nu är det slut på kungarnas makt i Sverige. Det är fred i Sverige och kungarna har mist sin makt och nu är det frihet och vi skall arbeta med den tid som heter frihetstiden (1718-1772).

 

Under den tiden är det tre kungar/drottningar i Sverige som inte bestämmer någonting. Till slut tröttnar kungen på att inte få bestämma och då bestämmer sig Gustav III för att göra en förändring och då kommer tiden vi kallar för den Gustavianska tiden (1772-1809).

 

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att arbeta med:

 • Sveriges handel och utbyte med andra länder
 • Jordbrukets omvandling
 • Befolkningsökning och konsekvenser för befolkningen
 • De nya partier som bildas
 • Historiska källor

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa texter och diskutera dessa. Vi kommer att se filmer. Vi kommer att göra en del skriftliga uppgifter.

När vi är klara skall du och en kamrat lämna en sammanställning av frihetstiden och den gustavianska tiden.

Ni skall berätta om:

 • (F) hur frihetstiden inleds och varför den kallas frihetstiden
 • (F) de nya partierna och hur de växte fram
 • (F) merkantilismen, reflektera gärna över handel idag
 • (F) manufakturerna
 • (F) jordbrukets förändringar och hur det påverkade
 • (G) övergången mellan frihetstid och gustaviansk tid
 • (G) hur franska revolutionen påverkade utvecklingen i Sverige
 • (G) tankar och ideer under upplysningtiden
 • (G) Gustav III:s reformer

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: