Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2015-08-13 14:57 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Geografi Fysik
Vad är energi? Kan energin ta slut? Var kommer energin från?

Innehåll

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. (Fysik)

Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde (Fysik)

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö (Teknik)

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar (Teknik)

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller (Teknik)

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. (Geografi)

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • samtala om och ge exempel på vad vi behöver energi till
 • samtala om och ge exempel på hur vi kan spara energi
 • diskutera vad energiprincipen innebär
 • samtala om och ge exempel på energikällor
 • förklara skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • ta ett beslut om vilken energikälla som du tycker är bäst och diskutera kring detta, framföra och bemöta åsikter kring detta 
 • använda ord och begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt
 • konstruera och bygga en solugn, förklara hur den fungerar
 • resonera kring solcellers fördelar och nackdelar
 • resonera kring hur du kan bidra till en hållbar utveckling och hur dina val kan påverka miljön

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Skriva argumenterande texter i form av ett brev till familjen Berglund. Först två träningsuppgifter innan bedömningsuppgiften
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Genomföra experiment
 • Beskriva och förklara muntligt och skriftligt
 • Arbeta med ett material som heter "Energifallet"
 • Delta i en tävling som heter "Solkraft" (Helsingborgs kommun anordnar)
 • Bygga en solugn

 

 

Matriser

Fy Tk Ge
Bedömning

Bedömningsuppgift, brev till familjen Berglund

Brev till familjen Berglund, föra resonemang och argumentera i text
Framför din åsikt. Inga argument.
Framför din åsikt och berättar varför du tycker som du gör. Kan innehålla något faktafel. Du har några argument i ditt resonemang.
Framför din åsikt och berättar varför du tycker som du gör. Du kopplar dina argument till egna erfarenheter eller har argument som är underbyggda av fakta. Du har några argument i ditt resonemang.
Framför din åsikt och berättar varför du tycker som du gör. Du kopplar dina argument till egna erfarenheter eller har bra och relevanta argument som är väl underbyggda av fakta. Du har flera argument i ditt resonemang. (sammanlagt minst 10 argument, detta har vi bestämt gemensamt)
Kriterier från checklistan
Har med enstaka kriterier av det som står i checklistan nedan.
Har med några kriterier av det som står i checklistan nedan.
Har med flera kriterier av det som står i checklistan nedan.
Har med de flesta kriterier som står i checklistan nedan.

Checklista: Brev till familjen Berglund

Formulerad bra
Många och bra sambandsord, varierar sambandsorden
På väg
Ja
Argument
Både fördelar och nackdelar på båda energislagen. Argumenterar för det du har valt.
På väg
Ja
Argument
Väver in argumenten i texten. Texten flyter på.
På väg
Ja
Övertygande
Vädjar till känslor
På väg
Ja
Begrepp
Använder naturvetenskapliga ord och begrepp och förklarar dessa.
På väg
Ja
Sammanfattning
Sammanfattar texten och skriver en uppmaning
På väg
Ja
Samtala, diskutera och resonera
Du behöver stöd att framföra åsikter, ställa frågor, delta i samtal, diskussioner och resonemang.
Du kan framföra åsikter och lyssna till andras åsikter. Du kan använda naturvetenskaplig eller teknisk information i diskussioner och resonemang men använder ett vardagligt språk eller använder inte helt korrekt information.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga och lyssna till andras åsikter. Du kan ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig eller teknisk information i diskussioner och resonemang men använder delvis ett vardagligt språk kan ha något faktafel.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga och lyssna till andras åsikter. Du kan ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan utnyttja dina egna och andras argument för att fördjupa en diskussion. Du kan använda naturvetenskaplig eller teknisk information i diskussioner och resonemang på ett korrekt sätt.
Beskriva och förklara, använda ord och begrepp
Du behöver stöd för att beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen eller en teknisk lösning
Du kan till viss del använda ord och begrepp för att beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen eller tekniska lösningar. Beskrivningar och förklaringar kan ibland innehålla felaktig fakta.
Du kan använda ord och begrepp för att beskriva och förklara tekniska lösningar eller naturvetenskapliga fenomen och visa samband.
Du kan använda ord och begrepp korrekt för att beskriva och förklara tekniska lösningar och naturvetenskapliga fenomen och visa samband. Du kan beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen och visa samband med hjälp av modeller och teorier.
Konstruera en teknisk lösning
Eleven gör en teknisk konstruktion med viss hjälp.
Eleven gör en teknisk konstruktion utifrån egna idéer eller ritningar
Eleven väljer lämpliga redskap och hjälpmedel samt använder dessa säkert och på det sätt de är avsedda att användas. Eleven motiverar dina val av material, redskap och utformning.
Eleven ger alternativa förslag då det redan finns instruktioner eller färdiga lösningar. Eleven utvärderar ditt eget arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: