Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna år 4 ht 15

Skapad 2015-08-14 10:15 i Skulltorps skola Partille
Tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdetKopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Målet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig:

 • tidsperioden under forntiden
 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städerna (Birka) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas

Undervisning och arbetssätt

Eleverna kommer att få arbeta  teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor, se filmer, ord och begrepp och söka information i olika källor.

Avslutningsvis gör eleverna ett prov som visar vilka kunskaper de lärt sig under temats gång.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen.
Genom att du deltar aktivt i alla aktiviter som ingår i temat kan du visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetsätten ges du möjlihget att på olika nivåer visa dina förmågor undet temat gång såväl i ensklida sammanhang eller i grupp.
Jag kommer att titta på hur du deltar i de olika momeneten för temat.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: