Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT år 6

Skapad 2015-08-14 10:41 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Denna termin jobbar vi mycket med att prata engelska som förberedelse för de muntliga nationella proven under terminens senare del. Vi spelar också spel, läser, skriver, pratar och gör olika övningar tillsammans.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 • läsa en engelsk text och sedan återberätta den på svenska
 • samtala/skriva utifrån en bild du ser
 • sätta in engelska ord i meningar
 • skriva kortare faktatexter om en stad
 • ta ansvar för dina läxor

Arbetssätt

Vi lär oss ord och fraser genom övningar, spel och lekar. Vi tränar på att skriva längre texter, både enskilt och tillsammans. Denna termin lägger vi mycket tid på att prata engelska. Vi tränar också på att använda ordbok/ slå upp på datorn och få ihop korrekta meningar. Vi arbetar både i helklass, halvklass, mindre grupper/par och enskilt.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att... 

 • återberätta något du läst
 • skriva kortare faktatexter om en stad
 • muntligt eller skriftligt berätta om något du ser på bild
 • få godkända resultat på läxförhör och prov

Uppgifter

 • Läxa till fredag v 48 - engelska

 • Läxa till torsdag v 47 - engelska

 • Läxa till fredag v 41: Engelska

 • Läxa till fredag v 40: Engelska

 • Läxa till fredag v 39: engelska

 • Läxa till torsdag v 36: Engelska

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: