Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2015 Gruppstärkande aktiviteter

Skapad 2015-08-17 08:29 i Ödeborgs förskola Färgelanda
Då vi ser att halva gruppen är ny på lejonet, ser vi behovet av att starta terminen med gruppstärkande aktiviteter. Samt att bli introducerade och påminda om hur vi gemensamt förhåller oss till våra rum och material.
Förskola
Planeringsmall till hjälp för planering av förskolans verksamhet.

Innehåll

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån att vi studerat barnen i den fria leken, ser vi att våra gamla barn tenderar att inte släppa in de "nya" barnen i leken. De "nya" barnen i sin tur håller sig för sig själva eller är tillsammans med de barn som de tidigare gått med. Därför väljer vi att starta gruppstärkande aktiviteter för att gruppen ska lära känna varandra och bilda större tillåtande grupper, som sedan kan nyttjas i den fria leken. Verksamheten, ska därför erbjuda och uppmuntra barnen att delta i aktivitet som främjar samarbete och vänskap. Verksamheten har inte hunnit med att introducera de nya barnen i lärmiljöerna vilket skapar onödiga konflikter.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när vi ser att varje barn:

 • Hittar sin plats i gruppen och kan tillhöra en eller flera grupper.
 • Att man bjuder in nya kompisar i leken 
 • Att man vågar fråga om man får vara med.
 • Att barnen använder material och rum ändamålsmässigt

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Jagstärkande och gruppstärkande lekar, medvetna och närvarande pedagoger som uppmuntrar och ger stöd i leken. Att vi pedagoger introducerar barnen i de olika lärmiljöerna.

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Barnintervjuer
 • Återkopplande samtal

Vårdnadshavares delaktighet

 • Månadsbrev
 • veckoplanering
 • daglig kontakt

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 Organisera tvärgrupper, aktiviteter i storgrupp, målmedvetna och närvarande pedagoger.

Utvärdering.

Arbetslaget ska utvärdera gemensamt genom att analysera och samanställa:

 • barnobservationer
 • reflektionsprotokoll .  

Arbetslaget utvärderar den 10 sep-15

Avsnitt 9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: