Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Stigens Förskola, Nyckelpigan, fokus språk

Skapad 2015-08-17 08:39 i Stigens förskola Färgelanda
Språkstimulerande arbetssätt
Förskola
Planeringsmall till hjälp för planering av förskolans verksamhet.

Innehåll

Mål från styrdokument

se nedan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Vi har flera tvåspåkiga barn som behöver extra stöd med det svenska språket samt fler av de äldre barnen som behöver utveckla språket för att lättare kunna och våga uttrycka sig verbalt både i och utanför förskolan.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

se nedan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Insatser för att nå målet

gruppstärkande iekar, samt  bilder, rim och ramsor, läsa enkla böcker, titta på bilder och på prata om dem, sång och musik. Aktivt ta hjälp av föräldrarna i modersmålsstöd. Ta hjälp av iPaden

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

Barnens delaktighet genom hela processen

Genom observationer har vi sett att barnen intresserar sig för djur och leka med koppar och fat i hemvrån, därför vill vi stödja dem med vardaglia begrepp. De äldre barnen leker gänrna bygglekar och konstruktioner. För vårt arbete med Grön Flagg skall barnen få vara med i olika vattenexperiment, där vi bygge rupp olika konstruktioner både inne och ute. Pedagogisk dokumentation.

Vårdnadshavares delaktighet

 Information till föräldrar via brev/ blogg  exempel på bild och text som vi övar på under veckan (veckans ord) som föräldrarna kan öva på hemma med sina barn på sitt modersmål. Samt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten. Föräldramöte och Grön Flagg-råd. Ta hjälp av föräldarna för att stötta banens språkutveckling.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera tvärgrupper, omplacering av material m.m. Lägga fler av våra samlingar ute.

Utvärdering.

För barnen. dokumentation i loggbok. TRAS-obsrevationer. Vi kommer att göra en sammanställning och utvärdering av vårt arbete i slutet av november. BRUK- enkäter.

Ansvarig: Marianne

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: