Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch Klasse 6

Skapad 2015-08-17 11:11 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Nu är det dags för dig att börja lära dig ett nytt språk. Roligt att du valt tyska! I sexan kommer mycket av tiden att läggas på att bygga upp ett förråd av ord och fraser, så att du redan från början känner att du kan använda språket. Vi kommer att lyssna, läsa, tala och så småningom även skriva.

Innehåll

Syfte

 

Du ska utveckla förmågan att

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Ord inom bland annat följande ordfält: klassrummet, sporter, djur, skolämnen, kläder, frukter, veckodagar, månader.
 • Fraser så att du bland annat kan berätta om dig själv och din familj.
 • Att berätta vad du gillar/inte gillar.
 • Att ställa frågor.
 • Att lyssna på dialoger, korta berättelser och sångtexter
 • Att läsa dialoger, korta berättande texter, någon kort faktatext och sångtexter.
 • Muntliga övningar där du tillsammans med en kamrat för en dialog eller berättar något om dig själv.
 • Skriva om sådant som är muntligt väl förberett.
 • Strategier för lyssnande och läsande
 • Enkla fakta om de tysktalande länderna
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbete i par och liten grupp samt individuellt arbete

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att förstå talat språk och olika slags texter genom att du vid några tillfällen under läsåret för göra hör- och läsförståelsetest
 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal genom att du gör muntliga test i dialogform.
 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift genom att du, utifrån givna modeller, skriver om sådant som vi arbetat med muntligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: