Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2015-08-17 13:59 i Fuxernaskolan Lilla Edet
En kurs i historia som behandlar tiden från sekelskiftet 1800-/1900-talet och tiden fram till strax efter första världskriget, inklusive Ryska revolutionen
Grundskola 9 Historia
Vad var det som gjorde att ett världskriget bröt ut 1914? Vi kommer att granska hur världen såg ut vid sekelskiftet och försöka förstå orsakerna, den utlösande faktorn, förloppet och följderna av Första världskriget, både politiskt och geografiskt.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig:

 • Hur världen såg ut vid sekelskiftet
 • Aktuella ideologier; nationalism, kolonialism, imperialism, konservatism, liberalism
 • Orsakerna till Första världskriget.
 • Vad som utlöste kriget
 • Krigsförloppet
 • Krigsslutet och hur detta på sikt ledde till Andra världskriget.
 • Viktiga begrepp för arbetsområdet.

Hur...

 • Muntliga genomgångar
 • Arbete med kartor över hur världens gränser ändras
 • Eget arbete med lärobokstexter, Gleerup.
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper.
 • Skrivuppgifter enskilt och i grupp.

Bedömning

Följande är underlag för bedömning:

 • Det du visar muntligt under lektionstillfällen.
 • Vissa arbetsuppgifter kommer att vara bedömningsunderlag.
 • Läxförhör både oförberett och förberett.

Uppgifter

 • Egen sammanfattande text - Sverige under första världskriget.

 • Ideologier

 • "Är ni arier"?

 • Ideologier

 • Mellankrigstiden - en jämförelse

 • Frågor: första världskriget

 • Frågor: Första världskriget

 • Källövning: En tysk flickas dagbok

 • "Är ni arier"?

 • Källövning: En tysk flickas dagbok.

 • Rysska revolutionen

 • Frågor till texten Mellan två krig.

 • Är ni arier?

 • Inlämningsuppgift 1: Första världskriget/mellankrigstiden

 • Folkhemmet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Ämnesmatris - Historia 7-9

Ej uppnått E
E
C
A
Historiska kunskaper
Dina faktakunskaper om händelser, orsaker, personer, årtal, osv.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser till förändring
Den här förmågan visar du både på faktaprovet, i tänkarfrågan och på lektionerna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: