👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet

Skapad 2015-08-17 14:48 i Gantofta skola Helsingborg
1800-talet med industriella revolutionen, demografiska transitionen och ideologiernas framväxt
Grundskola 8 Historia
VI kommer att arbeta med 1800-talet och de viktiga samhällsomvälvande händelser som skedde då. Vi kommer att ta upp industriella revolutionen som i grunden förändrade hur vi människor lever på jorden.

Vi tar också upp befolkningsförändringar, nya levnadsvillkor, de politiska ideologiernas framväxt och deras påverkan ända in i våra dagar.

Helt enkelt ett mycket spännande arbetsområde som till stor del kan förklara varför samhället ser ut som det gör idag.

Innehåll

Läroplanens syfte, innehåll och kunskapskrav

Förväntningen är att du efter genomgången kurs ska kunna använda historiska begrepp som hör till tidsperioden.

Du ska kunna förklara olika modeller, till exempel den demografiska transitionsmodellen.

Du ska kunna redogöra för det politiska ideologiernas bakgrund och framväxt.

Du ska kunna använda historiska källor, till exempel bilder eller historiska texter för att dra slutsatser kring livet då och nu. 

Matriser

Hi
Historia 7-9

E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
6
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.