Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud o Ljus

Skapad 2015-08-18 11:25 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Planering för ca fyra veckors fysikarbete som handlar om ljud o ljus
Grundskola 8 Fysik

Ljud o ljus, hur hänger det ihop? Vilka likheter och skillnader finns och hur kan man beskriva fenomen med hjälp av vågor? Detta ska vi arbeta med ca under fyra veckor.

Innehåll

Ljus och ljud

Vad är egentligen ljud och ljus och hur beter det sig.

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

De delarna vi kommer att jobba mot i läroplanen ser du om du trycker på visa här nedan

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha en hel del gemensamma genomgångar.
 • Ha några demonstrationer för att se olika fenomen och hur de kan förklaras
 • Göra en eller flera egna laborationer.
 • Läsa lärobokens text och svar på instuderingsfrågor.
 • Avslutar med ett skriftligt prov

 

Bedömning

Lektionsarbetet kommer som vanligt att vara en del av bedömningen

Hur delaktig du är under genomgångarna spelar också roll för omdömet

Hur du genomför laborationerna och hur du hanterar resultaten är viktigt

 Ditt resultat på sluttestet är också med i bedömningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: