Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik

Skapad 2015-08-18 12:09 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Fysik

Innehåll

Syfte

 

 •    Kunna använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 •   Kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att  beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning

Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård

Använda fysikaliska modeller för att beskriva och förklara några av fysikens begrepp

 

Begrepp

 • Atom
 • Proton
 • Neutron
 • Elektron
 • Atomnummer
 • Masstal
 • Kemisk beteckning
 • Isotop
 • Periodiska systemet
 • Elektronskal
 • Elektromagnetisk strålning
 • Radioaktivitet
 • Halveringstid
 • Kol-14 metoden
 • Fission
 • Fusion

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, undersökningar, inlämningsuppgifter

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Kommunicera - Hur du granskar information, resonerar och tar ställning.
 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.

 

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av begrepp och modeller
Prov och debattartikel

Matriser

Fy
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kommunikation
Begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: