👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt - år 1

Skapad 2015-08-18 13:33 i Björkö Papperskorgen
Grundskola 1 Svenska Biologi SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider.

Innehåll

 

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Dina mål

Du ska kunna;

 • årets månader
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • namnge minst tre växter med dess riktiga namn
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • ha utelektioner
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa om året och naturen
 • skriva (tex. diktering)
 • få utrycka dig i bild och form
 • få träna på muntliga presentationer

Vi kommer att bedömma

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedömma din förmåga att;

 • namnge årets månader
 • namnge den månad du fyller år i
 • namnge de fyra årstiderna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • artbestämma minst tre växter med dess riktiga namn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3