Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på vår jord åk 7

Skapad 2015-08-18 13:34 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Biolog (ekologi) för åk 7
Grundskola 7 Biologi
Hur kommer det sig att just jorden blev så lämplig för liv?

Detta och om hur naturens system hänger ihop och påverkar varandra ska du få lära dig mer om under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området Vår jord är följande:

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta hur ett mikroskop fungerar
 • Kunna beskriva förutsättningarna för liv på jorden
 • Ha kännedom om livets utveckling på jorden och organismernas indelning
 • Förstå vad fotosyntesen/cellandning är och hur dessa fungerar
 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.

 

 

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och praktiska uppgifter.

Exkursion: Mitt hav

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
BI åk 7. Ekologi

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Genomförandet av laborationer
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion.
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: