Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värmelära 8an

Skapad 2015-08-19 13:23 i Frösåkersskolan Östhammar
Vad är ljus?
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Skillnaden mellan spänning, ström och resistans
 • Skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet
 • Hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag gett oss tekniska lösningar

 

 • Identifiera flera olika slags krafter
 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till ex inom trafiksäkerhet, utskjutning av sateliter och tvättmaskiner
 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till ex balans,m, tröghet och fritt fall
 • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

 

 • Att med en partikelmodell beskriva fasövergångar, densitet och temperatur
 • Vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp
 • Vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt
 • Olika väderfenomen och dess naturliga orsaker
 • Hur människan påverkat jordens klimat genom att förstärka växthuseffekten
 • Varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • Hur vår kunskap om värmeenergi lett till miljövänliga metoder att tillvara på solens energi
 • Hur kunskaper om värme och värmespridning påverkat byggnadsteknik, samhälle och människors levnadsvillkor
 • Hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljuset bryts i till ex glas och vatten
 • Hur historiska och nya upptäkter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vill ljus kan delas upp i ett spektrum av

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med faktakunskaper, enskilt och i grupp
 • Vi kommer att titta på och diskutera filmer i ämnet
 • Laborationer och demonstrationer

Redovisning av kunskaper

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter/laborationer
 • Skriftlig bedömningsuppgift

Du kommer att bli bedömd på

 • Hur väl du kan samtala och diskutera frågor som rör området
 • Hur väl du kan utföra och redovisa dina laborationer
 • Dina kunskaper inom området, begreppen - din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen. Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.

 

Grovplanering:

Vecka 50

Massa volym och densitet (delkapitel 4:1) Sid 100-102
Begrepp: massa, volym, densitet, regelbunden- och oregelbundenkropp

Vi gör en laboration tillsammans där vi tar reda på 3 regelbundna kroppars densitet.
Vi skriver laborationsrapport tillsammans.

Sedan gör du gör 2 egna laborationer

1) Du tar reda på vilka grundämnen två oregelbundna kroppar besår av

2) Du tar fram två vätskors densitet (Vatten och T-röd)

Du skriver laborationsrapport till båda samt gör Testa dig själv sid 102

Du ska kunna förklara begreppen samt ange enheter.

Vecka 3

Värme påverkar densiteten (4:2) Sid 103-108

Vad är värme?
Materiens olika former och övergångar - hur beter sig partiklarna?
Vad händer när ämnen värms upp? Förklara vad som händer!
Förklara hur ett strykjärn/termometer/automatsäkring fungerar´!
Vattnets ovanliga egenskap och dess konsekvenser

Begrepp: Bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, fixpunkter
Testa dig själv sid 108

Laboration: Brandlarm/Automatsäkring
Laboration: När flyter ett föremål?

Vecka 4

Värme sprids på tre olika sätt (4:3) sid 109-114

Hur sprids värme? Förklara de olika säten!
Förklara värmespridning i ett rum, i en kastrull mm
Hur fungerar solfångare/solceller?

Begrepp: Ledning Strömning, Vakuum, Strålning Solfångare, Solcell
Testa dig själv sid 114

Vecka 5

Väder och vind (4:4) sid 115-124

Hur uppstår väder?
Vad är Växthuseffekten? Vad orsakar den förstärkta växthuseffekten?
Hur uppkommer vindar, moln, regn?
Hur uppkommer en sjöbris?


Begrepp: Varm-, Kallfront, Sjöbris, Kondensera
Testa dig själv sid 124

Värmeenergi sid 125
Finalen sid 128-129

Prov vecka 6

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: