👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book project

Skapad 2015-08-19 14:11 i Västra Berga skola Helsingborg
Eleverna kommer att läsa en skönlitterär bok tillsammans med en eller två kamrater. De kommer göra ett porträtt och skriva om huvudpersonen, beskriva miljön och bokens handling på engelska. Bilder och text sätts samman till en plansch eller en bok som sedan redovisas för klassen.
Grundskola 5 Engelska
It´s time for a book project! Let´s read, create and have some fun while we learn some english!

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att kunna 

 • Läsa olika sorters texter och förbättra sig på sitt uttal
 • förstå innehållet i enklare engelska texter
 • Jobba kreativt med att lära sig nya ord,både med ordlistor egna spel och meningsbyggande.
 • Sätta samman bilder och text till en plansch, ett brev eller nyhet.
 • Träna sig att återberätta texten som hen har läst
 • Göra ett porträtt och skriva om huvudpersonen, beskriva miljön och bokens handling på engelska
 • Fåvara med och påverka sin undervisning genom att vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av bokprojektet
 • Redovisa sitt arbete för klassen i både större såväl som små grupper.

 

Så här ska vi arbeta...

Du kommer att:

 • Få se målen för engelska i helklass och sedan diskutera dem i smågrupper
 • Jobba enligt EPA metoden (ensam, par, alla) och diskutera idéer och hur vi ska jobba med projektet och dess olika moment
 • Arbeta med arbetsblad där era idéer står nedskrivet 
 • Påverka din egen undervisning (genom idéer, genomförande och utvärdering)
 • Träna dig i att uttrycka dig både i skrift och tal
 • Arbeta kreativt med att lära dig nya ord med egengjorda ordlistor, spel, meningsbyggnaden och ordlekar.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

Din förmåga att: 

 • läsa en skönlitterär bok tillsammans med en kamrat och förstå det huvudsakliga innehållet i texten
 • göra ett porträtt och skriva om huvudpersonen, beskriva miljön och bokens handling på engelska och använda enkla och vardagliga formuleringar, anpassad till situationen och textens innehåll
 • sätta samman bilder och text till en plansch, brev, nyhet, sång eller bok
 • redovisa ditt arbete för klassen och därmed kunna uttrycka dig på enkel engelska inför en grupp
 • Återberätta texten som du har läst
 • Använda nya ord och sätta in dem i ett sammanhang

Uppgifter

 • Arbetsblad till " Book project"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6