Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar kring en brasa

Skapad 2015-08-19 14:16 i Regnbågsskolan Gullspång
Kapitel 1 i A&W/Libers läromedel "Boken om fysik och kemi".
Grundskola 4 Kemi Fysik
Ingenting försvinner allt går runt!

Innehåll

Syfte

Detta arbetsområde utgör den första delen i undervisningen av kemi och fysik. Syftet är att ni skall lära er grundläggande kemiska och fysikaliska begrepp, samt grunderna för laborativt arbete.

Mål för undervisningen

1. Tankar kring en brasa

Känna till: att allt runt oss är gjort av atomer. att flera atomer ihop kallas en molekyl. begreppen grundämne och kemisk förening. viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia. begreppet kretslopp. kunna planera, utföra och dokumentera enkla experiment.

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi"
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.
 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter och frågeställningar från boken
 • Vi gör enkla experiment i grupp eller gemensamt
 • Vi kommer att gemensamt svara på frågor för att se om du har förstått kapitlets innehåll och för att se hur min undervisning varit och vad den gett er för kunskap.

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och färdigheter utgår från:

 • Visade förmågor, kunskaper och färdigheter i arbete med frågeställningar och laborativa moment.
 •  Ut trädesbiljett, (eleven får en fråga, svaret på frågan kommer att tas upp under lektionen och eleven skriver svaret på frågan innan lektionen är slut)
 • Diskussioner i små grupper (ej enskilda redovisningar utan det sker i små grupper)

Uppgifter

 • Lära oss lägga in på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
NO-ämnen år 4

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Förstå att mänsklig påverkan utvecklat naturvetenskapen samt växelspelet miljö,vetenskap, teknik och samhälle.
Du har vissa grundläggande naturvetenskapliga kunskaper och ser vissa likheter, olikheter och samband
Du har grundläggande naturvetenskapliga kunskaper och ser likheter, olikheter och samband
Du tillämpar dina kunskaper för att förklara naturvetenskapens utveckling genom historien fram till nutid
Du tillämpar dina kunskaper för att förklara naturvetenskapens utveckling genom historien fram till nutid med säkerhet.
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga diskussioner.
Du deltar med hjälp av vuxen i diskussioner kring naturvetenskap
Du deltar i diskussioner kring naturvetenskap
Du är aktiv i diskussioner och lyssnar på andra. Du försöker förklara naturvetenskapliga förlopp med hjälp av dina kunskaper
Du är aktiv i diskussioner och lyssnar på andra. Du känner dig säker i att förklara naturvetenskapliga förlopp med hjälp av dina kunskaper
Kunna identifiera och lösa naturvetenskapliga problem .
Du deltar med hjälp av en vuxen i undersökningar och laborationer i grupp.
Du är aktiv i undersökningar och laborationer i grupp.
Du förstår instruktioner och laborerar på ett säkert sätt, själv och i grupp
Du förstår instruktioner, tar egna initiativ och laborerar på ett säkert sätt, själv och i grupp
Kunna reflektera och redovisa
Du redovisar dina ut trädesbiljetter med hjälp av en vuxen
Du redovisar dina ut trädesbiljetter med bild eller text.
Du redovisar dina ut trädesbiljetter med bild och text, drar slutsatser och ser samband.
Du redovisar dina ut trädesbiljetter med bild och text, drar slutsatser och ser samband med säkerhet.
Förstå ekosystemet och den biologiska mångfalden
Du har viss förståelse för att det finns ett kretslopp i naturen där människor, djur och växter ingår.
Du förstår att det finns ett kretslopp i naturen där människor, djur och växter ingår.
Du har kunskap om hur kretsloppet i naturen fungerar samt förstår att vi är en viktig del av den och att vi därigenom kan påverka miljön
Du har goda kunskaper om hur kretsloppet i naturen fungerar samt förstår att vi är en viktig del av den och att vi därigenom kan påverka miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: