Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-15 - VT-16 ; Matematik : Algebra

Skapad 2015-08-19 15:27 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Matte Direkt år 7- 8 : Algebra
Grundskola 7 – 8 Matematik

Arbetsområdet innebär arbete med algebra. Vi arbetar med att lära oss skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Skånhällaskolan lå 2015/16 - åk 8

Mål och riktlinjer

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering

 

Planering

vecka 2:  5.3 Formler

vecka 3:  5.4 Mönster och 5.5 Introduktion

vecka 4:  5.6 Ekvationslösning

vecka 5onsdag 3/2 : Kapiteltest och begreppstest 

torsdag och fredag: 5.7 Problemlösning med ekvationer

vecka 6onsdag : problemlösning med ekvationer

               torsdag 11/2 : Bedömningsuppgift

               fredag : problemlösning med ekvationer

 

 Centralt innehåll

 • Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Matematisk formulering av frågeställningar.
 • Problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Algebraiska uttryck : tolka, skriva, förenkla och beräkna värdet av uttryck.
 • Formler
 • Mönster
 • Ekvationslösning
 • Problemlösning med ekvationer

Bedömningstillfällen

 1. Begreppstest och Kapiteltest
 2. Bedömningsuppgift
 3. Problemlösningsuppgifter

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Algebra

Kunskapsmatris - algebra

F
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
E
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Uttryck/Mönster - tolka och skriva
Skriva och tolka uttryck och mönster.
Behöver träna mera på att tolka och skriva uttryck.
Du har grundläggande förmåga att tolka och skriva uttryck.
Uttryck /formler
Beräkna värdet av ett uttryck Att kunna använda formler
Behöver träna mera på att beräkna värden av uttryck och använda formler.
Du har grundläggande förmåga att beräkna värden av uttryck och använda formler.
Uttryck - förenkla
Behöver träna mera på att förenkla uttryck.
Du har grundläggande förmåga att förenkla uttryck.
Lösa och skriva ekvationer
Lösa olika typer av ekvationer
Behöver träna mera på att lösa ekvationer
Du har grundläggande förmåga att lösa ekvationer.
Problemlösning med ekvationer
Lösa problem med hjälp av ekvationer
Behöver träan mera på lösa problem med hjälp av ekvationer
Du har grundläggande förmåga att lösa problem med hjälp av ekvationer.

Ma
Bedömningsmatris

Bedömningsuppgift

Träna mera på....
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Du visar inte kunskaper om talföljder.
Du visar grundläggande kunskaper om talföljder.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Du visar inte kunskaper om metoder för att bestämma talföljder.
Du använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna delar av uppgiften.
Du använder ända- målsenliga metoder
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder
Metod
Du kan bestämma nästa tal i talföljderna samt skriva en egen talföljd
Du klarar av att skriva en egen talföljd och att beskriva den med ord och en formel av typen T=3n+2
Resonemang
Du visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur talföljder är uppbyggda.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring hur talföljder och formlerna är uppyggda.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring hur talföljder och formlerna är uppyggda.
Resonemang
Du kan med ord eller bild beskiva en talföljd.
Du visar kunskap om att ökningen i en talföljd skrivs xn
Du visar kunskap om både ökningen och startvärdets betydelse för formelns utseende.
Kommunikation
Dina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Kommunikation
Du kan beskriva en talföljd med ord och en formel av typen T=3n
Du kan beskriva en talföljd med ord och en formel av typen T=3n+2

Ma
Problemlösningsuppgifter : Algebra

Metod och problemlösningsuppgifter

Bör förbättras
E
C
A
Förenkla uttryck och lösa ekvationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: