Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår världsdel

Skapad 2015-08-19 17:20 i Gruvrisskolan Falun
Arbete med Europa utifrån läromedlet "Kompass Europa".
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
I det här arbetsområdet får du lära dig (mer) om världsdelen Europa.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

 • Lära känna en världsdel. 
 • Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.
 • Du ska få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig. 
 • Du ska få söka och sammanställa fakta.Du ska lära dig geografiska begrepp som arbetsområdet berör.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • titta på film
 • läsa faktatexter och göra arbetsuppgifter till
 • göra ett fördjupat arbete om ett land i Europa
 • arbeta med olika program, till exempel KeyNote, PowerPoint och Popplet
 • söka fakta i böcker och på internet och sammanställa dessa
 • göra jämförelser mellan länder

Kunskapskrav

 • Du ska kunna olika geografiska begrepp
 • Du ska kunna använda och söka information i en karta och andra informationskällor
 • Du ska kunna namnge länder, större städer, berg, floder, hav och sjöar i Europa
 • Du ska kunna berätta om olika naturresurser, natur och befolkningsfördelning i Europa
 • Du ska kunna presentera ett valfritt land i Europa men också jämföra det med Sverige.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • din förmåga att använda geografiska begrepp.
 • din förmåga att söka fakta, sammanställa fakta och presentera fakta.
 • din förmåga att göra jämförelser mellan länder.
 • din förmåga att namnge geografiska platser i Europa.
 • din förmåga att följa instruktion för arbetet med att presentera ett land.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: