Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2015-08-19 20:47 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och kunna växla mellan dem.
 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem.
 • Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare.
 • göra jämförelser av andelar.
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats.
 • använda dig av matematiska begrepp.
 • värdera lösningsmetoder.

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, procentenhet, ränta, räntesats

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter
Se studiehandledning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja och använda metoder för att lösa rutinuppgifter och problem.
 • föra resonemang om olika lösningsmetoder.
 • använda och förstå matematiska begrepp
 • du redovisar dina lösningar muntligt och skriftligt.

 

Bedömningen grundar sig på:

 • samtal och diskussioner under lektioner
 • prov den...

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Välja och använda metoder för att lösa rutinuppgifter
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Välja och använda metoder för att lösa problem
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Föra resonemang om lösningsmetoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Använda och förstå matematiksa begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Redovisning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: