👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2015-08-20 09:25 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Engelska
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Du ska få lära dig...

 • förstå enkla instruktioner t.ex Colour the dog black.
 • förstå och använda enkla fraser t.ex. My name is...
 • delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen t.ex What is the weather like? What do you eat for breakfast?
 • läsa och förstå innehållet i enkla meningar och meddelanden.
 • genomföra korta enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand t.ex. dramatisera text eller läsa enkel text, lösa korsord, memory  och andra spel och lekar.

 

 

Kommer att bedöma

se matris nedan

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom att...

 • vi pratar engelska på lektionen
 • följa "Kid´s english zone", lyssna, härma och repetera
 • läsa enkla texter och sjunga sånger
 • delta i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen 
 • dramatisera texter och händelser
 • arbeta med korsord, enklare skrivuppgifter, spela spel och delta i olika lekar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En

Engelska åk 3

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har uppnått målet väl
Du ska förstå och använda enkla ord och fraser.
Du visar att du förstår enkla ord och kan med hjälp använda vissa fraser.
Du förstår och använder enkla ord och fraser.
Du förstår och använder nya ord och längre fraser.
Du ska aktivt delta i enkla samtal och dialoger om vardagliga ämnen.
Du deltar delvis i enkla samtal och dialoger.
Du deltar aktivt i samtal och dialoger.
Du deltar aktivt i samtal och dialoger med egna fraser och använder kända ord i nya sammanhang.
Du ska följa enkla instruktioner och beskrivningar i tal och skrift.
Du följer enkla instruktioner i tal.
Du följer enkla instruktioner och beskrivningar i tal och skrift.
Du följer och ger egna instruktioner och beskrivningar i tal och skrift.