Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2015-08-20 09:51 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska

Nu ska vi läsa och skriva som aldrig förr!

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:
- Skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut
- Använda stor bokstav, punkt och frågetecken på ett korrekt sätt
- stava vanliga ord
- Läsa med flyt
- förstå, återberätta och diskutera det du läst
- ge och ta emot enkla omdömen kring en text.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter, både i grupp och enskilt, för att utveckla vår förmåga att skriva olika typer av texter med tydlig inledning, handling och avslut.
Vi jobbar mot ovanstående förmågor genom att läsa olika slags texter enskilt och tillsammans. Vi diskuterar det vi läst och pratar om innehållet och budskapet i texterna. Vi tränar på att ställa och besvara frågor på det vi läst.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: