Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9, hösttermin 2016 MAGIC-9

Skapad 2015-08-20 11:35 i Dalskolan Tyresö
terminsplanering i engelska för åk9
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Under höstterminen arbetar vi i Magic 9 textboken och Workbook

Vi kommer att gå igenom 3 första kapitel. Följande tidsperioder gäller:

UNIT 1 - "Interaction" - v.34-38

UNIT 2 - "In Real Life" - v.39-42

UNIT 3 - "Telling Stories" - v.45-48

Dessutom kommer vi att  öva på muntlig framställning samt läs- och hörförståelse för att elever ska få veta hur bedömningen sker vid nationella prov.

Måndag den 21 november och tisdag den 22 november genomförs muntligt nationellt prov i engelska (läs- och hörförståelse samt uppsats skrivs på vårterminen , tis den 25/4 resp. tors den 27/4)

3. Konkreta mål för eleverna

Du kommer att öva på att: - förstå tydligt tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden
- kunna reflektera över och dra slutsatser om ditt sätt att lära dig engelska
- kunna muntligt berätta och beskriva något som du har sett, hört, upplevt eller läst
- kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden
- kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar
- kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något
- kunna på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter
- kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter

Du kommer att få: - kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter

4. Arbetssätt

Under de veckor som vi arbetar med varje kapitel:

  • går vi igenom texter och dialoger i MAGIC 9
  • "Class listening" uppgifter gör vi under lektionstid
  • du gör alla övningar med ett/två/tre "prickar" vid sidnummer i Workbook beroende på viken nivå du satsar på
  • vi går igenom grammatikmoment under lektionstid
  • du bör göra klart alla övningar i Workbook för aktuell unit (häftet lämnas in vid provtillfället/ när vi har gjort klart en unit)

För mer detaljerad information om vad vi arbetar med i varje unit se sida 7,22 och 36 i textboken MAGIC 9.

För att underlätta ditt arbete finns det inloggningsuppgifter i din MAGIC 9 textbok (insidan av omslaget) - du kan öva på nya ord, texter, stavning, grammatik m.m. både i skolan och hemma genom att logga in och registrera din webbaserad bok.

Har du gjort klart övningar till en hel unit, får du välja vad du vill arbeta med vidare - t.ex. läsa en engelsk bok, se en film och skriva en recension, skriva en uppsats osv.

5. Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande under lektionstid när det gäller de muntliga färdigheter.

Glosförhör gör du 1-2 ggr under höstterminen (ett förhör på glosor till någon av units vi arbetar med)

När vi har avslutat en unit lämnar du in dina skriftliga uppgifter i Workbook samt skrivuppgifter i ditt skrivhäfte - då bedöms dina skriftliga färdigheter.

v.38, 42 och v.48 (prel.) gör du ett skriftligt prov på resp. unit 1,2  och 3.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: