Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför stavas det så?

Skapad 2015-08-20 14:45 i Västra Karups skola Båstad
Ett arbetsområde som handlar om alfabetet och alfabetisk ordning. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp inom ämnet svenska, såsom rubrik, författare, titel m.m. Det handlar också om vokaler och konsonanter och hur olika regler påverkar stavningen samt om sammansatta ord och synonymer.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Varför stavas något som är så gott som glass med två s och något som man dricker ur med bara ett s? Vokalerna, vilka är dem? Vad betyder alfabetisk ordning? Detta är några av dem frågor som du kommer att få svar på. Nu sätter vi igång!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Syfte

Centralt innehåll

Lärande

Du kommer att få lära dig mer om språkets uppbyggnad och stavning genom att:

 • Träna på att säga vokalramsan.
 • Deltaga vid olika genomgångar.
 • Arbeta kreativt tillsammans med dina klasskamrater.
 • Arbeta i övningsboken "Diamantjakten".
 • Lyssna på och själv läsa olika typer av texter.
 • Lära av dina klasskompisar och lära ut till dina klasskompisar.

Dessa kunskapskrav bedömer jag:

...att utifrån en checklista ge respons till kamrater, på deras texter, på ett tydligt sätt.

Bedömning

Jag kommer att ge dig fortlöpande respons under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Matris för arbetsområdet "Varför stavas det så?"

Du behöver utveckla förmågan att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet

Du behöver utveckla förmågan att
Du har förmågan att
Du har förmågan att med säkerhet
...använda stor bokstav och punkt.
 • Sv   3
...utifrån en checklista ge respons till kamrater, på deras texter, på ett tydligt sätt.
 • Sv   3
...utifrån given respons från en kamrat ändra i din text.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: