Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TILLSAMMANS

Skapad 2015-08-21 10:13 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap Samhällskunskap

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga
- att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
- att reflektera över hur individer o samhällen formas och samverkar- att undersöka och värdera information (sh)
- att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar (re)

Innehåll

Vi ska arbeta med
- hur lagar och regler hjälper oss att fungera tillsammans,
- hur demokratiska beslut fattas och betona alla människors lika värde
- några etiska begrepp, t ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet

Genomförande

Vi ska lyssna, samtala, läsa, sammanfatta och föra anteckningar. Vi gå igenom skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. Vi ska titta på de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi ska se filmsnuttar som berättar om hur Sverige styrs. Vi ska titta på Lilla Aktuellt, för att under året kunna följa samhällsfrågor utanför skolan. Vi ska att tala om medier.

Ordkunskap: demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, diktatur, häleri, riksdag, regering, monarki, republik, politik, statsskick, president, monark, politiskt parti, grundlag, regeringsform, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsförordningen, successionsordningen, majoritet, minoritet, stifta lagar, straffmyndig, försvarsadvokat, rättegång, åklagare, åtala, begå brott, juridik, ett rättssäkert samhälle, skyldighet, domare, nämndemän, socialsekreterare, minoritetsgrupper, likabehandlingsplan, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, FN + ord som dyker upp under arbetets gång
Tid vecka 34 - 37

Redovisning

Du ska delta i samtal och lämna in din SO skrivbok. Du kommer att få ordkunskapsförhör.

Matriser

Re Sh
Bedömningen gäller förmågan att undersöka och värdera information

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att undersöka och värdera information
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden o principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Ex: Du försöker ta till dig det stoff vi arbetar med i texter, filmer och vid genomgångar. Du kan med hjälp berätta om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Du kan med viss hjälp berätta vad demokrati innebär, hur man fattar beslut i demokratisk anda och hur klassråd och elevråd är delar i en demokratisk fostran . Du kan med viss hjälp berätta vad som händer den som begår ett brott
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden o principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Ex: Du kan ta till dig det stoff vi arbetar med i texter, filmer och vid genomgångar. Du kan berätta om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Du kan berätta vad demokrati innebär, hur man fattar beslut i demokratisk anda och hur klassråd och elevråd är delar i en demokratisk fostran och kan påverka arbete i skolan. Du kan berätta vad som händer den som begår ett brott.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor. Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden o principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Ex: Du kan ta till dig det stoff vi arbetar med i texter, filmer och vid genomgångar. Du kan berätta utförligt om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Du kan berätta vad demokrati innebär, om fördelar och nackdelar och om hur man fattar beslut i demokratisk anda och hur klassråd och elevråd är delar i en demokratisk fostran och kan påverka arbete i skolan. Du kan utförligt och säkert berätta vad som händer den som begår ett brott, se skeenden från flera håll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: