Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal

Skapad 2015-08-23 11:09 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik

Vi arbetar med rutinuppgifter för att träna de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi tränar på välja metoder och beräkna uppgifter som 39 + 85 = och 132 - 68 = med skriftliga räknemetoder, till exempel med uppställningsalgoritmer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • välja och använda matematiska metoder
 • redovisa dina beräkningar både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå och använda tal inom talområdet 0-1000
 • förstå, namnge och använda tal i bråkform
 • välja och använda matematiska metoder
 • lösa enkla rutinuppgifter med de fyra räknesätten inom talområdet 0-20 och, till exempel 5 + 6 = och 20/4 =
 • använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom talområdet 0-200
 • använda likhetstecknet som 9 = 2 + 7 och 2 + 6 = 4 + 4

Detta bedömer jag genom att:

 • lyssna på dina redovisningar
 • klassrumsobservationer
 • läsa dina beräkningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar:

 • med att spela spel
 • se filmer
 • diskutera och beräkna vardagsmatematik
 • digitalt med iPadappar som NOMP och Explain Everything
 • med metoden EPA (enskilt, par, alla)
 • i helklass, halvklass, i mindre grupper och enskilt
 • muntligt, skriftligt, med konkret material och bilder

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: