Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresorna (från Europa)

Skapad 2015-08-23 16:37 i Djupedalskolan Härryda
Planering av de europeiska upptäcktsresandena samt repetition av medeltiden.
Grundskola 6 Historia
Vi ska titta närmare på de tidigare upptäcktsresorna, varför de gjordes och vad de ledde till både i Europa och i de länder i andra världsdelar som man åkte till.

Innehåll

Genomförande:

 • Läsa texter, titta på kartor och se på film mm om upptäcktsresorna

 • Samtala om orsaker till och konsekvenser av resorna

 • Arbeta med och lämna in en bedömningsuppgift om en av upptäcktsresorna

Mål

 Du ska...

 •  förstå varför upptäcktsresorna började (orsaker)

 • förstå vad de kom att betyda för länderna i Europa och för de länder som kolonialiserades (konsekvenser)

 • kunna redogöra för en av de europeiska upptäcktsresandena

 • kunna redogöra för hur det gick för urbefolkningen i de olika länderna när européerna kom dit (konsekvenser)

 • kunna använda historiska ord och begrepp vi tränat på

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd på vad du visar för kunskaper under lektionerna, t.ex. vid samtal, genomgångar, uppgifter.

 • Du kommer att bli bedömd på inlämningsuppgiften om en upptäcktsresande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Upptäcktsresorna (från Europa)

grundläggande kunskap/ enkelt resonemang
goda kunskaper/ utvecklade resonemang
mycket goda kunskaper / välutvecklade resonemang
Orsaker till resorna
Konsekvenser av resorna
Kunskap om historiska personer
Användande av historiska ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: