Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter för olika syften

Skapad 2015-08-23 19:51 i Ankarets skola Öckerö
Vi arbetar med materialet Zick Zack, där vi tränar på att läsa och skriva olika texter. Vi lär oss se språkliga drag och strukturer som är typiska för textgenren samt att förstå syftet med texten.
Grundskola 4 – 6 Svenska

I det här området kommer vi att läsa flera texter som är skrivna med olika syften. Hur ser man vilken typ av text det är? Skriver man texter på olika sätt beroende på vad man vill uppnå? Vi tränar oss på att läsa, prata om och skriva olika texter.

Innehåll

Avsnitt 1

Målet med arbetsområdet är att:


Du ska …
• kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
• förstå syftet med olika texttyper
• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna.

LGR 11, del 1
Skolans värdegrund och uppdrag
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.


LGR 11, del 2
Övergripande mål och riktlinjer
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

LGR 11, del 3
Kursplanens syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Avsnitt 2

 

Det här ska vi göra:

• Arbeta tillsammans: Klassen/gruppen läser en text tillsammans och samtalar om den

• Arbeta i grupp eller enskilt: Eleverna arbetar med uppgifter kring textens uppbyggnad och språkliga drag.

• Ytterligare arbete: Eleverna skriver egna texter på samma tema som i elevboken.

Kursplanens centrala innehåll
I årskurs 4–6
Läsa och skriva
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt
ord, böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Berättande texter och sakprosatexter
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Språkbruk
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 
Avsnitt 3

Bedömning


Jag kommer att bedöma din förmåga att...
• känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna
• förstå syftet med de olika texttyperna.


Du visar dina förmågor genom att:

Visa att du kan genom att vara med och samtala om texterna
Du får i slutet av kapitlen visa dina förmågor i ett individuellt test.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: