👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ HT 17 Åk 9 Sv Novell VB/LJ

Skapad 2015-08-24 18:54 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Novell ht-17

 

Mål för elev

Du ska lära dig att 

  • läsa och analysera moderna och klassiska noveller
  • känna igen vad som är typiskt för genren novell
  • tolka och föra enkla resonemang om budskap, språk och stil i noveller
  • skriva en novell där du använder dig av novellens typiska berättartekniska grepp
  • ge respons på andras texter
  • bearbeta dina egna texter
  • använda ett varierat och korrekt språk

 

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren novell. Du kommer att läsa och diskutera noveller, analysera en novell, skriva och bearbeta en egen novell samt ge respons på en kamrats novell.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att möta moderna och klassiska noveller. Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för novellgenren, hur man skriver en egen novell samt läsa, analysera och diskutera noveller och deras författare. 

Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur man kan använda gestaltning, parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialog för att bli bättre på att analysera och skriva noveller.


Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera en novell, genom att skriva en novell samt genom att ge respons på en kamrats novell.

Bedömningen avser din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt att följa språkliga normer.

Kursplanemål

Berättande texter och sakprosatexter

Matriser

Sv
Läsa och analysera novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och sammanfatta
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och förstå budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Sv
SKRIVA NOVELL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser. Novellen har en enkel spänningskurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt. Dina tankar framgår.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser. Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt. Dina tankar framgår tydligt.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser Novellen har en komplex spänningskurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Dina tankar framgår tydligt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Texten är i viss mån indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. att det är lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning, t.ex. att det är lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent och genomförd styckeindelning.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.