Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs tillsammans!

Skapad 2015-08-24 20:57 i Hedens skola Öckerö
Ett arbete med bokcirkel-grupper där de läser var för sig och sedan samtalar och arbetar med bokens innehåll.
Grundskola 6 Svenska
"Smaken är som baken" har någon sagt, och det gäller även för vad man tycker om olika böcker. Men nu skall du med några andra i klassen läsa samma bok. Ni kommer sedan att prata om vad ni tänker, tycker och tror om det som ni har läst. Vad tycker ni lika om och vad tycker ni olika om? Med det för ögonen skall vi nu läsa, diskutera och analysera skönlitteratur i läsgrupper.

Vi kommer dels jobba med en gemensam bok i hela klassen. Den heter "Knockad Romeo".

Innehåll

Relevanta delar ur det Centrala Innehållet:

Relevanta delar ur Kunskapskrav
Långsiktigt mål & syfte

De stora frågorna & Arbetssätt

Tycker alla människor likadant om böcker som de läser och får alla samma bilder i huvudet?

I grupper läser vi skönlitteratur, ett visst antal sidor till varje vecka och har ansvar för olika uppgifter/roller. Ibland läser vi på lektionerna och ibland blir det som läsläxa. En dag i veckan träffas gruppen och redovisar sina olika uppgifter med diskussionsledaren vid rodret. När vi har läst färdigt en bok utvärderar vi arbetet muntligt och skriftligt och väljer en fördjupningsuppgift. Vi kommer jobba utifrån Läsfixarna, där varje deltagare i gruppen kommer få ansvara för att "vara" 1-2 Läsfixare per gång ni träffas i grupperna.

Förmågor

De förmågor som vi främst kommer beröra under det här området är:

- analysförmågan

- den kommunikativa förmågan

- den metakognitiva förmågan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: