Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2015-08-25 09:31 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Vi fortsätter att träna på att skriva på olika sätt. Du kommer att få pröva på att skriva olika typer av texter.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Det är viktigt att kunna skriva på olika sätt. Du kommer att få träna på att skriva olika typer av texter. Vi tränar på att skriva korta nyhetssammanfattningar, bokreferat och bokrecension.

Innehåll

Syfte

Vi behöver kunna skriva på olika sätt i olika sammanhang. Det är därför viktigt att kunna anpassa sitt skriftspråk. Du bör till exempel tänka på vilka ord och uttryck som passar för olika mottagare (läsare).

Genom våra övningar önskar vi att du kommer att kunna använda dina kunskaper i svenska på "ett rikt och nyanserat sätt".

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,

Kunskapskrav

Här nedan ser du vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* känna igen olika typer av texter och benämna dem,

* anpassa innehållet i de texter som du skriver till läsaren (mottagaren),

* använda skiljetecken, som exempelvis punkt, frågetecken, utropstecken och komma,

* välja "rätt ord",

* att använda datorns eller I-padens stavningsprogram.

 

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Du visar vad du kan genom att:

* delta aktivt i våra övningar,

* genom att skriva och visa upp olika texttyper,

* använda stavningsprogram,

* använda skiljetecken i dina texter.

I undervisningen kommer vi att:

* lära oss om vad som är typiskt för olika texttyper,

* skriva olika typer av texter,

* träna på att anpassa våra texter till läsaren (mottagaren),

* öva på att sätta ut skiljetecken i våra texter,

* träna på att använda datorns och I-padens stavningsprogram.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: