Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering på Liljeborgsskolan

Skapad 2015-08-25 15:18 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Mall för att skapa pedagogiska planeringar på Liljeborgsskolan i Trelleborg med utgångspunkt i Lgr 11.
Grundskola 7 – 9
...

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

En konkretisering av målen för att passa de elever planeringen avser. Visa vilka förmågor som ska tränas.

Undervisningen

Vilka arbetssätt och arbetsformer som eleverna ska få jobba med för att utveckla förmågorna.

Eventuellt ta upp vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ges tillfälle att utveckla.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas.

Eventuellt kan detta förtydligas med matris här under.

Matriser

Mall för pedagogisk planering på Liljeborgsskolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: