👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Grekland och Romarriket

Skapad 2015-08-25 19:05 i Ugglums skola 5-9 Partille
Pedagogisk planering och bedömningsmatris för området Antiken Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Vad hände under antiken? Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Antiken kulturer Grekland & Romarriket haft stor påverkan på eftervärlden. Vi ska studera dessa kulturer och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från tre perspektiv: makt, politik och historiska arv.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämfrelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig om:
- vad som kännetecknar/de utmärkande dragen från Antiken.
-  om skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket.
- g
enusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.
-  hur kvinnor, barn och mäns situation var och hur den har förändrats över tid och vad det beror på.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?
- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS m.m.
- hur olika begrepp som förändring, identitet och hur dessa används i olika historiska sammanhang.
- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och i Romarriket.
Hur var makten fördelad i Sparta, Aten och i Romarriket och hur har den påverkat vår tid?

Undervisning/Metoder

Undervisning:

* Föreläsningar och PowerPoint -
* Filmer - "Stora civilisationer - Antiken Grekland", Stora civlisationer - Romarriket, Colosseum - dödens arena.
* Häfte med instuderingsfrågor

* Grupp- och helklassdiskussioner

Bedömning och redovisning


* Du kommer att få ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9