Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur/värdegrund, Nyckelpigan Ht 2015

Skapad 2015-08-25 19:56 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Utifrån Lärande index och Lpfö 98/10, arbetar vi på Smörblomman utifrån ett förhållningssätt där respekten för individen är i fokus.
Förskola
...

Innehåll

Smörblomman värdegrundsmål utifrån Lpfö 98/10 och Pysslingens styrdokument Lärandeindex

På Smörblomman stimuleras barnens samspel och pedagogerna/barn visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Smörblomman värdegrundsmål utifrån Lpfö 98/10 och Pysslingens styrdokument Lärandeindex

På Smörblomman hjälper pedagogerna barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd och kompromissa

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Smörblomman värdegrundsmål utifrån Lpfö 98/10 och Pysslingens styrdokument Lärandeindex

På Smörblomman lyfter pedagogerna fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utvärdering/analys.

Vi ser att barnen i gruppen är trygga i avskedet och detta beror på att vi hälsar alla välkomna på morgonen.

Alla barnen har fått ett utvecklingsmål utifrån vad Nyckelpigan ska erbjuda. Det vi ser är att vi har haft svårt att följa upp med lärloggar som tydligt lyfter fram lärprocessen. Detta är under utveckling och vi har detta som ett utvecklingsmål.

Varje dag ser vi över vilka behov som finns i gruppen och hur de mindregrupperna sätts samman utifrån dagsform, intressen och vidare utveckling.

Vi kan se att barnen i gruppen är lyhörda och respektfulla emot varandra. Vi ser att vi pendlar i Fairo cirkeln vilket gör att vi just nu valt att starta forum teater före att utveckla dessa förmågor vidare.

Vi har arbetat utifrån de olika metoderna. Vi känner att p.p behöver utvecklas för att bli mer levande och då utgå från grupp/individ på vilka förmågor vi ska utveckla och bygga vidare på.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: