Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 3 2020/2021

Skapad 2015-08-25 20:28 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Lpp -Matematik, årskurs 3, läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Matematik
Nu i trean ska vi "finslipa" era mattekunskaper. Ni ska få tabellträna så att de sitter som berget d v s blir automatiserade, lösa kluriga roliga problem, hitta spännande mönster och stifta bekantskap med Fibonacci och Pi.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • räkna med tal upp till 10000.
 • de fyra räknesätten.
 • enkla tal i bråkform.
 • olika räknemetoder.
 • positionssystemet - ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • lösa vardagliga matematiska problem med hjälp av ord, bild och beräkning.
 • tid och tidsberäkningar.
 • mäta längd, vikt och volym.
 • geometriska former, kroppar och begrepp.
 • göra enkla tabeller och diagram.

Så här kommer vi att arbeta

 • ha gemensamma genomgångar och samtal
 • redovisa och förklara olika strategier
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • träna huvudräkning (automatisera addtitions-, subtraktions- och multiplikationstabeller)
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Hur du väljer och använder olika räknemetoder för att lösa uppgifter inom de fyra räknesätten.
 • Hur du förstår och använder matematiska begrepp d v s "mattespråk."
 • Hur du löser problem med hjälp av olika strategier och metoder.
 • Hur du kan förklara och argumentera för dina lösningar.
 • Hur du kan bedöma rimlighet och dra slutsatser.
 • Hur du förstår och kan hantera mätning av längd, vikt, volym och tid.
 • Hur du kan rita, beskriva och namnge geometriska figurer och kroppar. 
 • Hur du kan avläsa, tolka och skapa enkla tabeller och diagram.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: