👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Råvara till färdig produkt och hantering av avfall

Skapad 2015-08-26 10:25 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Teknik

Innehåll

 

I denna uppgift skall du välja en känd produkt som t ex en colaburk, ett dricksglas, papper, blyertspenna, plastlåda, mjölk eller ett värmeljus eller något annat som vi återvinner.

Du ska följa alla steg som finns vid tillverkningen av produkten, från att man hämtar råvaran i naturen tills den står i ditt hem samt hur den återvinns.

Ditt arbete skall redovisas digitalt i from av t ex Power Point, film, foto mm. Det är fritt bara ni har med tankar och fakta från nedanstående punkter.

 Uppgift

Du skall ha med alla steg i processen. Från det att man tar råvaran i naturen tills den står färdig för användning för sitt ändamål samt hur den återvinns.

 1. Kort historiskt sammanhang kring det du valt och berätta också vad för funktion den fyller i samhället.
 2. Råvaran:
  Hur utvinner man den från naturen?
  Vilka processer genomgår den innan den hamnar hos tillverkarna. 
 3. Hur ser tillverkningsprocessen ut för det du valt. Beskriv de olika stegen.
 4. Var säljs det och hur kommer det till butikerna?
 5. Hur går återvinningen till?


  När du söker information själv på nätet är det viktigt att källan du använder dig av är trovärdig. Är du osäker fråga din lärare eller någon annan person. Du måste också tala om var du hämtat din information, så ange källor i slutet av presentationen. Använd dig av flera söktjänster, så det inte bara blir google. Youtube har mycket att komma med och tänk att du också kan ta kontakt med företag som tillverkar din produkt.

 

Redovisningarna för arbetet påbörjas måndag v. 43.

Uppgifter

 • Matris

Matriser

Tk
Teknik, Råvara till färdig produkt och återvinning

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
E
C
A
1. Tekniska lösningar
Hur väl du beskriver tillverkning och återvinning med rätt begrepp (ord).
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2. Material och deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
E
C
A
3. Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4. Formulera och värdera alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentera
Hur väl du beskriver processerna med hjälp av ord och skiss.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
E
C
A
6. Teknikutveckling och drivkrafer
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
7. Konsekvenser
Hur väl du beskriver (håll dig till fakta) hur din produkt påverkar och har påverkat människan, samhället och miljön.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbygga resonemang om hur olika val av tekniksak lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.