Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 4-5 läsåret 15/16

Skapad 2015-08-26 11:28 i Fjällbacka Skola Tanum
Undervisning i ämnet bioloigi utifrån Lgr11.
Grundskola 4 – 5 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse ör att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • beskriva de olika naturtyperna fjäll, skog, hav och sjö, åker och ängredogöra för skillnader- likheter mellan de olika naturtyperna
 • beskriv
 • kunna redogöra för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling
 • kunna utföra enkla fältstudier
 • kunna dokumentera enkla undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utföra fältstudier
 • skriva exkursionsrapport 
 • dokumentara det vi lär oss
 • tänka efter/fundera/reflektera,
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet, och
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt och i bild.

Matriser

Bi
Biologi, åk 4-5

Utföra fältstudier
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar efter givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbete systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar efter givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar efter givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det går att arbete systematiskt utifrån.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Använder till viss del också biologiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang. Kan relativt lätt använda biologiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Använder biologins begrepp väl.
Diskussioner
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som till viss del för samtalet framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som för samtalet framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som för samtalet framåt och fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: