Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten 15 Våren 16

Skapad 2015-08-26 12:45 i Vitklöverns förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2015.
Förskola

Vi har påbörjat ett projekt om äpplen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi behöver bli bättre på att ta med barnens kommentarer och tankar

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill att barnen ska få ett rikare ordförråd. Det hoppas vi att de ska få genom att på ett lekfullt sätt använda rim, ramsor, samt sånger och nya ord inom natur, matte osv.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi lägger regelbundet ut information på unikum om hur projektet fortskrider samt sätter upp bilder i hallen som barn och föräldrar kan titta på tillsammans

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Vi tillverkade ett äpple när vi introducerade projektet.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen?

Måndag och fredagar  har vi fri lek

Tisdagar: sångsamling

Onsdagar: projekt med bl.a. Sång/ramsor

Torsdagar: utflyktsdag

Våren 2016

Måndag och Tisdagar har vi sång, rim ramsor och saga.

Onsdag och Torsdag  har vi vårt projekt.

Fredagar har vi fri lek.

 

 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

På vilka sätt har verksamheten gett barnen möjlighet att:

 • påverka sin egen vardag?
 • förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter?
 • utveckla förståelse för allas lika värde?

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

 

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: