Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksveckan och den nationella läsdagen.

Skapad 2015-08-26 13:15 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Prata om Astrid Lindgrens biografi. Tillverka favorit miniatyr barnböcker. Berätta om din favorit barnbok.
Grundskola F – 3 Bild Svenska

Uppmärksamma barnboksveckan och den nationella läsdagen. Prata om Astrid Lindgren och fundera kring böcker som de tycker om att läsa. Tillverka egna miniatyr böcker och sätta upp i vår "bok träd"

Innehåll

Mål: Uppmärksamma Astrid Lindgrens betydelse i barnens läskultur.

 • Uppmärksamma barnboksveckan och den nationella läsdagen.                                                   
 • Medvetenhet om Astrid Lingren. 
 • Läs betydelse och glädje. 
 • Berätta, skriva, rita om din favorit barnbok.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Arbetets innehåll

Uppmärksamma barnboksveckan och den nationella läsdagen. Prata om Astrid Lindgren och fundera kring böcker som de tycker om att läsa. Tillverka egna miniatyr böcker och sätta upp i vår "bok träd"

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Arbetssätt och redovisningsform

 

 • Uppmärksamma barnboksveckan och den nationella läsdagen.
  Medvetenhet om Astrid Lingren.
  Läs betydelse och glädje.
  Berätta, skriva, rita om din favorit barnbok.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Visa din kunskap - Bedömning

Beskriv hur och vid vilka tillfällen elevens arbete kommer att bedömas.

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Reflektion

 

 • Vad jag tydlig med instruktionerna?
 • Vad tyckte du om aktiviteten? 
 • Vad gick bra eller mindre bra. 
 • Behöver jag ändra på något? 
 • Bedömning om aktiviteten från 1 - 5. Motivera även med egna ord varför du tycker som du gör.
 • Pedagogens egen utvärdering efter avslutat utvärdering med eleverna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: