Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2015-08-26 15:32 i Västerholm Grundskolor
Vi ritar, anger mått och bygger en frukostbricka En modell i trä byggs. Vi studerar slöjdhistoria i skandinavien, Ett skrivet arbete presenteras och en loggbok ingår. Eleven ska lära sig att beskriva vid varje lektion det hon/han gör, vilka verktyg han använder, och processen i genomförande. Eleven ska lära sig att skriva "vetenskapligt".
Grundskola 6 Slöjd Svenska som andraspråk
Vi bygger en bro endast med en mängd träribbor. Det är en uppgift i problemlösning. Hållfasthet, fysiska lagar, är centrala i uppgiften.

Innehåll

Centralt innehåll

Konkret. I detta moment kommer vi att först studera byggande av broars historial, de kända verk, de äldsta, de nyaste. Vi kommer att diskutera arkitektur och vår tid. 

Syfte

Vi ber elever att hålla en loggbok där de redogör vad de gör allt eftersom. Loggboken kommer att bedömas efter periodens slut. Vi har också några korta prov om verktygskunskap, planering av processen i slöjdsalen.

Så här ska vi arbeta

Vi ritar, anger mått och bygger en bro.
En modell i trä byggs.
Vi studerar slöjds historia.
Ett skrivet arbete presenteras och en loggbok ingår.
Eleven ska lära sig att vid varje lektion beskriva processen i genomförande. Eleven ska lära sig att skriva "vetenskapligt".

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Olika aspekter relaterade till slöjdverksamhet och till elevens kunskapsutveckling och förmåga att införliva.

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl SvA
Brobygge

E
C
A
Slöjdföremål
Du kan skapa ganska noggrant enkla saker i med olika material med hjälp av instruktioner
Du kan skapa noggrant enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
Du kan mycket noggrant skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
verktyg
Du kan använda verktyg på ett sätt som fungerar ganska bra
Du kan använda verktyg på ett sätt som fungerar bra
Du kan använda verktyg på ett sätt som fungerar mycket bra
omdöme
Du kan ge enkla omdöme om hur du har arbetat och hur det har påverkat den ska du skapat
Du kan utveckla omdöme om hur du har arbetat och hur det har påverkat den ska du skapat
Du kan ge väl utvecklade omdöme om hur du har arbetat och hur det har påverkat den ska du skapat
tolka
Du kan förstå vad olika slöjföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material
du kan förstå vad olika slöjföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material
du kan förstå vad olika slöjföremål kan berätta. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: