Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA tema Jord ht 2015

Skapad 2015-08-26 20:19 i Trollbacksskolan Västerås Stad
Jord, vad består det av? Likheter och skillnader på olika sorters jord. Vad sker i en kompost och vilken roll spelar maskarna?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att undersöka hur jord bildas och vad den kan innehålla. Vi undersöker vilka djur som kan finnas i jorden och tar reda på vad de kan ha för uppgifter.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi arbeta med tema Jord?)

Genom att arbeta med tema jord, ska du utveckla dina kunskaper om jord som beståndsdel på vår planet. Du ska utveckla dina kunskaper om jord genom att förutse, utforska och dra slutsatser, självständigt och tillsammans med dina kamrater. Du ska genom dina slusatser se samband mellan jordens innehåll, naturen och dess roll för människan, naturen och miljön.

Centralt innehåll (Detta ska vi arbeta med)

Vad ska behandlas i undervisningen?
- Jords beståndsdelar
- Olika typer av jord
- Jord, växter, djur, natur och miljö - hur hänger det ihop?
- Nedbrytning av växter
- Jord och frö - påverka miljön hur frön gror och växer?

Kunskaper (Detta bedöms)

Du ska :
- veta vad jord kan består av
- känna till olika jordarter
- förstå jordens betydelse för de levande organismerna, människan och miljön
- förstå viktiga ord och begrepp
- undersöka, förstå och jämföra
- delta i samtal
- beskriva dina resultat

Vi kommer att bedöma hur du:
- Förstår och använder specifika ord och begrepp kopplat till tema Jord.
- Beskriver vad jord består av - skillnaden mellan humus, sand och lera
- Kan förklara hur en maskkompost fungerar
- Förklarar ordet nedbrytning och kan namnge djur och växter som en kompost innehåller
- Resonerar kring sambandet jord, djur, växter, natur och miljö.
- Kan beskriva dina resultat i ord och bild
- Reflekterar över, och jämför dina egna resultat med andras.

Aktiviteter (Detta gör vi på lektionerna)

Varje lektion bygger på ett uppdrag.
Du kommer att få göra förutsägelser och göra undersökningar.
Du kommer att få lära dig om sand, humus och lera.
Vi kommer att göra en maskkompost och iaktta nedbrytningen av växter.
Du kommer att få undersöka hur frön gror i olika miljöer.
En del uppdrag kommer vi att göra gemensamt och en del parvis.
Vi kommer att dokumentera resultaten på arbetsblad som sammanställs till en jordbok.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: